Aluminium nie rdzewieje! Czy rzeczywiście?

Zastosowanie aluminium ma wiele zalet. Błędnie rozumianą zaletą jest fakt że aluminium nie rdzewieje.

Niestety, to nie jest prawda, również aluminium może korodować.

Przy stosowaniu naszych materiałów należy zatem podjąć odpowiednie działania zabezpieczające, aby zapobiec korozji lub ją ograniczyć.

Corroded aluminium component used in the fluid industry

Co to jest korozja?

Aluminium, jak każdy metal, tworzy w kontakcie z tlenem naturalną warstwę utlenioną. W przeciwieństwie do stali korozja w aluminium zatrzymuje się na grubości powłoki około 2,5-4 nm i chroni znajdujący się w głębi metal przed dalszym negatywnym działaniem korozji. W zakresie pH 4,5 do 8,5 warstwa ta jest szczelna to znaczy, że gazy i ciecze nie przenikają w głąb i nie powodują dalszej korozji. W takim stanie aluminium ma wyraźne korzyści w porównaniu do stali.

Rożne rodzaje korozji opiszemy w jednym z kolejnych artykułów. W pierwszej kolejności przedstawimy najważniejsze wskazówki dotyczące zapobiegania korozji aluminium:

 • Ograniczyć bezpośredni kontakt z surowcami o potencjale napięcia elektrochemicznego > 50 mV
 • Unikać środowiska o pH <4,5 i >8,5.
 • Szczeliny ≤0,5 mm należy zamknąć (złączone na elemencie)
 • Nie dopuścić kontaktu wilgotnych elementów ze stalą, miedzią, mosiądzem lub brązem
 • Nigdy nie należy składać elementów jeden na drugim w taki sposób, aby się stykały bezpośrednio. Zawsze należy stosować suche przekładki o neutralnym pH
 • Nie składować elementów bezpośrednio na wilgotnym lub zabrudzonym drewnie (np. palety)
 • Nie stosować czyściwa szmacianego, które stosowano wcześniej do obróbki/suszenia stali, mosiądzu, miedzi itp. lub które jest zabrudzone
 • Nie stosować materiałów ściernych (pad szlifujący, papier ścierny itp.), które stosowano wcześniej do innych metali
 • Należy obrabiać tylko jeden surowiec na maszynie, Jeśli konieczne, należy wcześniej wymienić emulsję. Nawet najbardziej drogie urządzenia filtrujące nie zatrzymają najmniejszych drobinek metali obcych.
 • Obrobione elementy należy natychmiast usunąć z maszyny i, okładnie wyczyścić i wysuszyć.
 • Stosować wyłącznie emulsję chłodzącą, której wartość pH wynosi 4,5-8,5.
 • Raz w tygodniu należy sprawdzać wartości pH emulsji.
 • Nie stosować środków czyszczących, których wartość pH wynosi >8,5.
 • Nie magazynować aluminium w pomieszczeniach o zmiennych warunkach klimatycznych

czytaj więcej tematów