+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Aluminium nie rdzewieje! Czy rzeczywiście?

Zastosowanie aluminium ma wiele zalet. Błędnie rozumianą zaletą jest fakt że aluminium nie rdzewieje.

Niestety, to nie jest prawda, również aluminium może korodować.

Przy stosowaniu naszych materiałów należy zatem podjąć odpowiednie działania zabezpieczające, aby zapobiec korozji lub ją ograniczyć.

Co to jest korozja?

Aluminium, jak każdy metal, tworzy w kontakcie z tlenem naturalną warstwę utlenioną. W przeciwieństwie do stali korozja w aluminium zatrzymuje się na grubości powłoki około 2,5-4 nm i chroni znajdujący się w głębi metal przed dalszym negatywnym działaniem korozji. W zakresie pH 4,5 do 8,5 warstwa ta jest szczelna to znaczy, że gazy i ciecze nie przenikają w głąb i nie powodują dalszej korozji. W takim stanie aluminium ma wyraźne korzyści w porównaniu do stali.

Korozja kontaktowa

Podczas budowy i przy różnych zastosowaniach z surowymi półproduktami aluminiowymi należy uważać, aby uniknąć korozji kontaktowej. W punktach styku z bardziej szlachetnymi metalami, takimi jak żelazo i miedź, po wniknięciu wilgoci może powstać element stykowy, tj. Niskie napięcie elektryczne, pod wpływem chemicznym, na które atakowane jest aluminium.

Oto najważniejsze wskazówki dotyczące zapobiegania korozji aluminium:

 • Ograniczyć bezpośredni kontakt z surowcami o potencjale napięcia elektrochemicznego > 50 mV
 • Unikać środowiska o pH <4,5 i >8,5.
 • Szczeliny ≤0,5 mm należy zamknąć (złączone na elemencie)
 • Nie dopuścić kontaktu wilgotnych elementów ze stalą, miedzią, mosiądzem lub brązem
 • Nigdy nie należy składać elementów jeden na drugim w taki sposób, aby się stykały bezpośrednio. Zawsze należy stosować suche przekładki o neutralnym pH
 • Nie składować elementów bezpośrednio na wilgotnym lub zabrudzonym drewnie (np. palety)
 • Nie stosować czyściwa szmacianego, które stosowano wcześniej do obróbki/suszenia stali, mosiądzu, miedzi itp. lub które jest zabrudzone
 • Nie stosować materiałów ściernych (pad szlifujący, papier ścierny itp.), które stosowano wcześniej do innych metali
 • Należy obrabiać tylko jeden surowiec na maszynie, Jeśli konieczne, należy wcześniej wymienić emulsję. Nawet najbardziej drogie urządzenia filtrujące nie zatrzymają najmniejszych drobinek metali obcych.
 • Obrobione elementy należy natychmiast usunąć z maszyny i, okładnie wyczyścić i wysuszyć.
 • Stosować wyłącznie emulsję chłodzącą, której wartość pH wynosi 4,5-8,5.
 • Raz w tygodniu należy sprawdzać wartości pH emulsji.
 • Nie stosować środków czyszczących, których wartość pH wynosi >8,5.
 • Nie magazynować aluminium w pomieszczeniach o zmiennych warunkach klimatycznych

Możliwości poprawy:

Produkty aluminiowe można szczególnie zabezpieczyć przed korozją poprzez wzmocnienie warstwy tlenku poprzez anodowanie lub obróbkę powierzchni, taką jak malowanie. Podczas anodowania warstwa tlenku uszczelniającego jest tworzona sztucznie. Chroni aluminium przed reakcją z wodą i uszczelnia je hermetycznie.

Ponadto aluminium można chronić przed korozją poprzez zmianę stopu. Zaledwie kilka procent magnezu sprawia, że ​​jest on odporny na wodę morską i dlatego nadaje się do budowy statków.

Dzięki G.AL® C250 Elox Plus, GLEICH Aluminium posiada produkt wykonany ze stopu EN AW-5083, który został zoptymalizowany pod kątem wymagań optycznych po anodowaniu (anodowaniu).

inne tematy …….

Obróbka cieplna aluminium

Obróbka cieplna aluminium

Firma GLEICH Aluminium jako jeden z niewielu producentów płyt aluminiowych posiada własny dział obróbki cieplnej.

Co właściwie dzieje się podczas obróbki cieplnej, dlaczego jest ona konieczna?

czytaj dalej