Prohlášení k ochraně osobních dat

zpracování osobních dat na této webové stránce, ať již poskytnutých přímo Vámi nebo v souvislosti s používáním těchto webových stránek podléhá zákonným nařízením.

Zodpovědný za dodržování těchto zákonných nařízení je GLEICH Aluminium s.r.o., České mládeže 1096, 460 06 Liberec 6, (dále v textu jen „GLEICH Aluminium“).
Následující text Vás informuje, jaká data jsou používána a uchovávána a jakým způsobem jsou tato data firmou GLEICH Aluminium zpracována.

1. Jaká osobní data získáváme?
Při pouhé návštěvě našich webových stránek nepotřebujeme žádná osobní data o Vás nebo o vaší firmě.
Je uložena IP Adresa a také všeobecná přístupová data avšak bez vaší personifikace.
Započítávají se údaje jako počet kliknutí na naše stránky, datum a čas návštěvy, druh protokolu, status přístupu, velikosti a názvy otevřených souborů, jméno Vašeho poskytovatele internetu a informace o stránce, ze které jste vstoupili na naši webovou stránku.

Za určitých okolností Vás poprosíme o zadání informací o Vaší osobě a/nebo Vaší společnosti. Toto platí především při uzavírání smluv nebo vytváření uživatelských účtů. Informace o Vaší osobě jsou nutné také pokud byste chtěli odebírat náš zpravodaj. V závislosti na nabídce se může jednat o informace o Vaší e-mailové adrese a/nebo název spolešnosti a/nebo Vaše jméno a příjmení, Vaši ulici, město, PSČ, telefonní číslo, povolání, a pod. Pro zpracování plateb jsou potřebné bankovní údaje.

Tyto osobní informace budeme shromažďovat a zpracovávat vždy v souladu s právními požadavky a následným zpětným vysvětlením.

2. Jak použijeme a zpracujeme Vaše osobní informace?
Vámi zadané osobní informace budou uloženy do datábáze kontaktů firmy GLEICH Aluminium.
GLEICH Aluminium bude informace používat výhradně uvnitř společnosti a pouze k vypořádání při výběru tohoto účelu, tedy např. pro účely provádění smluv resp. dodání zboží. Předávání údajů probíhá především k realizování smluv za služby uzavřené mezi Vámi a naší společností, v tom případě poskytneme Vaše informace pověřené zasílatelské společnosti, nebo k zaúčtování plateb (kreditní kartou, přímým inkasem) pověřenou bankou, přičemž díky zadání odpovídající informace dáte Váš souhlas k použití dat..
Bez Vašeho svolení není možné poskytnout informace třetí společnosti. Případné poskytnutí údajů se provádí výhradně v rámci zpracování zakázky, to znamená pokud odpovědnost za zpracování zůstane v GLEICH Aluminium.

3. Jak můžete odvolat Váš souhlas?
Váš udělený souhlas ke zpracování dat, ukládání a/nebo jejich používání můžete vůči GLEICH Aluminium kdykoliv zrušit s účinkem do budoucnosti.

4. Jak získáte informace o Vašich datech uložených u GLEICH Aluminium?
Máte právo kdykoliv získat bezplatně informaci o tom, zda a jaké údaje o Vás eventuelně o Vaší společnosti jsou uloženy u GLEICH Aluminium a za jakým účelem jsou používány. V případě dotazů se prosím obraťte na výše uvedenou adresu nebo na email *DOPLNIT*.