+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

G.AL® C210 DYNAMIC

Speciální materiál
pro vysoce citlivé aplikace

Středně pevná speciální litá deska

Slitina: EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7 – 3.3547)

Typ slitiny: nevytvrdidelná, přirozeně tvrdá

Povrch: homogenizovaný, uvolěný, 03

Stav materiálu: frézovaný ze 6ti stran, hloubka drsnosti Ra 15 µm

  • Extrémně nízké vnitřní pnut
  • Žádné mikropóry, difúzně těsná
  • Velmi dobrá tvarová stálost

Speciální materiál G.AL® C210 DYNAMIC je dalším vývojovým stupněm takřka univerzálně použitelného produktu G.AL® C210R ze slitiny EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7). Vynikajících vlastností středně pevné hliníkové desky G.AL® C210 DYNAMIC ořezané na všech stranách (absolutně žádné mikropóry, izotropie, extrémně nízké vnitřní pnutí) je dosahováno díky speciálním parametrům lití, nákladnému dokončovacímu procesu a speciálnímu tepelnému zpracování.

Aplikace

g al c210 dynamic vakuumtechnik 460x306 1

Vakuová technika

Díky dokonalé difúzní těsnosti produktu G.AL® C210 DYNAMIC způsobené nulovou mikroporézností a velmi dobrému chování při odplyňování při termických vlivech, které odpovídá ušlechtilé oceli, jsou desky G.AL® C210 DYNAMIC velmi vhodné pro všechny aplikace v tomto velmi náročném oboru Těsnost (test těsnosti pomocí hélia) byla testována až do vakua 10-11.

g al c210 dynamic pneumatik 460x308 1

Pneumatický systém

Také v oblasti pneumatických systémů hraje difúzní těsnost rozhodující roli. Obvykle jsou zde používány válcované desky o nízké a střední pevnosti, často dokonce desky s vysokou pevností. Konvenční lité desky jsou pro takové aplikace nevhodné kvůli nebezpečí mikroporéznosti. Díky absolutní absenci pórů je produkt G.AL® C210 DYNAMIC v tomto segmentu nadřazen všem ostatním materiálům: Válcované desky mohou od tloušťky cca 60 mm vykazovat také poréznost.

g al c210r medizintechnik 460x306 1

Lékařská technika

Provozní bezpečnost dílů zatížených tlakem nebo dílů, v nichž je vedeno médium, je vysokou měrou závislá na vlastnostech použitých materiálů. Mikroporéznost může vést k předčasnému opotřebení, resp. k netěsnostem zařízení. Bezporézní produkt G.AL® C210 DYNAMIC je zde proto první volbou a kromě toho také odpovídá způsobilosti podle normy EN 602-2004, která je často vyžadována u lékařské techniky.

g al c210r lasertechnik 460x307 1

Laserová technika, optický průmysl

Exhalacím křemíku, které jsou v těchto odvětvích velmi nežádoucí, a také exhalacím např. chladicích maziv způsobeným mikroporézností, je zabráněno použitím desek G.AL® C210 DYNAMIC, a to díky nízké a extrémně kompaktně pevně integrované křemíkové složce. Díky velmi dobré tvarové stabilitě desek G.AL® C210 DYNAMIC je navíc možné dosáhnout u obrábění odběru materiálu > 95 %.

Pro aplikace ve vakuové technice je velmi důležitá difúzní těsnost a chování při odplyňování. V obou těchto oblastech je vysoce kompaktní a bezporézní struktura produktu G.AL® C210 DYNAMIC zárukou vynikající provozní bezpečnosti.

Wolf Nawratil

Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium

Máte další otázky?