+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

O GLEICH Aluminium

Skupina Gleich Aluminium 

je rodinným podnikem s tradicí z Kaltenkirchenu v blízkosti Hamburku. Podnik byl založen v roce 1980 Günterem a Christel Gleichovými, přičemž skupinu dnes řídí Roland Gleich z druhé generace.

Hlavní činností je od poloviny devadesátých let minulého století vývoj, výroba a celosvětová distribuce hliníkových desek G.AL®. Ochranná známka G.AL® je symbolem velmi nízkého vnitřního pnutí, tvarové stability a homogenních přesných hliníkových desek a desek pro konstrukci forem s trvale dobrou kvalitou. Díky zvláštnímu procesu výroby jsme schopni významně převýšit kvalitu běžných hliníkových válcovaných desek. Z toho vyplývají jedinečné vlastnosti materiálu, z nichž těží naši zákazníci, kteří tak mohou významně snižovat výrobní dobu a náklady na díly.

Ambice a nadšení pro celou řadu různých aplikací našich zákazníků. Našim cílem je vždy najít ten správný hliníkový materiál!

,

gal c250 cast aluminum plate 2

Hliníkové desky G.AL® se používají mimo jiné:

  • při konstrukci strojů
  • v laserovém a optickém průmyslu
  • v lékařské technice
  • při konstrukci forem a nástrojů

Díky úspoře hmotnosti vyplývající z použití hliníku přispívají hliníkové desky GLEICH Aluminium k úspoře nákladů. Zároveň lze desky ve srovnání s ocelí a válcovanými hliníkovými produkty jednodušeji mechanicky obrábět, což představuje nákladovou i časovou výhodu, a zákazníci firmy GLEICH toho proto často využívají.

GLEICH Aluminium patří dnes na globálním trhu přesných hliníkových desek k celosvětovým výrobním lídrům.

Tun hliníku G.AL®

při obratu mil.

Zaměstnanců

%

Reklamační sazba

Ve skupině firem je zaměstnáno cca 180 zaměstnanců, přičemž skupina sestává z osmi podniků: holding a hlavní závod v Kaltenkirchenu s centrální výrobou desek, čtyři servisní centra pro výrobu hliníkových přířezů dle požadavků zákazníků , dvě prodejní pobočky a také obráběcí centrum CNC.

Z tohoto důvodu je možné nabídnout širokou nabídku od hliníkových desek ve standardních formátech přes zákaznicky individuální přířezy a obrysové díly až po hotové díly, abychom tak našim zákazníkům mohli dodávat vhodné produkty dle požadavků.

aluminium block 800x600 2
WGM 2

Jako aktivní člen hospodářského sdružení Großhandel Metallhalbzeug e.V. (WGM) se podílíme na dalším vývoji v oblasti používání hliníkových polotovarů v Evropě. 

Transparentnost a také zachování ekonomických, ekologických a etických zásad je u nás na tom nejvyšším místě. Podrobné informace o této problematice najdete na následujících stránkách nebo v našich informacích pro dodavatele.