+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Hliníkové válcované desky

standard mezi hliníkovými deskly

Když mají být využity výhody hliníku, je v současné době v mnoha aplikacích stále použivaná hliníková válcovaná deska.

Toto rozhodnutí o hliníkových válcovaných deskách může stát spoustu času a více peněz. Hliníkové válcované desky mají celou řadu problematických vlastností jako například vnitřní pnutí, špatnou rovnoběžnost a rovinnost, zbytkové pnutí ve směru válcování desky nebo také velmi hrubé tolerance tloušťky a rovinnosti. Tyto negativní vlastnosti válcované desky mohou zapříčinit vadnou výrobu a zpoždění a tím i výpadky

Použití hliníkových desek vyžaduje také velké úsilí při zpracování. Při přesných tolerancích tloušťky a rovinnosti, které musí obrobek splňovat, musí být hliníková deska přivedena na požadovanou rozměrovou a tvarovou přesnost při vícenásobných otáčkách a s dobou odpočinku. Toto je velmi časově náročné a proto i nákladné. Díky vysokému vntřnímu pnutí hliníkových válcovaných desek se nezřídka stává, že výsledek nesplňuje požadavky a obrobek z hliníkové desky musí být náročně přepracován. Ztráta pevnosti v každé desce od jejího okraje ke středu desky až o 40% (v závislosti na tloušťce) dále vede k nerovnoměrnému zatížení nástrojů a tím ke zvýšení opotřebení nástroje.

Z těchto důvodů doporučujeme použít G.AL®liníkové lité desky

Nicméně pokud to není konstruktičně možné nebo váš zákazník trvá na používání hliníkových válcovaných desek, můžeme Vám i zde pomoci. Můžeme Vám nabídnout širokou škálu vysoce kvalitních válcovaných výrobků: