+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Nedaří se vám při výrobě závitů v hliníkových dílech ?

To není třeba!

S procesem přizpůsobeným jednotlivým materiálům lze během krátké chvíle vyrobit odolné vnější i vnitřní závity.

Vnější závity

V zásadě lze použít libovolný známý nástroj na prořezávání závitů. Aby se však dosáhlo dobré kvality, měly by být vnější závity vždy válcovány. Pakliže závitová želízka vykrajují význačné množství třísek, jsou ve vytvrzených slitinách vytvářeny bezchybné závity. U nevytvrzených nebo nevytvrditelných slitin lze podle okolností dosáhnout uspokojivých výsledků. Řezání je obvykle nutno provádět o něco déle než u zpracování oceli. Předvrtaný průměr svorníku se závitem by měl být o 0,2 až 0,3násobek stoupání závitu menší než jmenovitý průměr závitu.

Důležitý je dostatečný přísun emulze / řezného oleje, tím více, čím delší je závit.

Tvářením vnějších závitů (válcování, válení) se dosahuje nejlepší kvality. Vedle ekonomických výhod (kratší doba výroby, bez výskytu špon) jsou důležitými aspekty i zvýšení pevnosti v důsledku zpevňování za studena při tváření a zvýšení meze únavy díky snížení/eliminaci vrubového účinku. Při tváření závitu lze velmi dobrý vnější závit vyrobit i za použití nevytvrzených nebo nevytvrditelných slitin. Postupy pro válcování závitů se individuálně liší v závislosti na typu závitového tvářecího stroje, resp. na nářadí na tváření závitů. Výroba vnějších závitů pomocí vhodných fréz je bez problémů možná. Nicméně je nutno zohlednit, že kvalita takto vyrobeného závitu je podstatně nižší než závitu vyrobeného bez třísek pomocí nepřerušeného řezu. Nebezpečí vrubového účinku je u frézovaných závitů velmi vysoké.

Vnitřní závit

Pro výrobu vnitřních závitů lze využít libovolného známého výrobního procesu. Pro strojové řezání závitů do hliníku existují speciální závitníky pro lehké kovy. Tyto vykazují následující vlastnosti:

  • Velká jemně vybroušená drážka na třísky, buď rovná nebo do šroubovice a vysazené zuby
  • Pro vrtání průchozích závitů se používají závitníky s vykrajováním třísek, jejichž drážka se stáčí opačným směrem než je směr vrtání, aby nástroj špony tlačil před sebou (pravý závit = levá šroubovice drážky)
  • U neprůchozího vrtání závitu se používají závitníky, kde se drážka stáčí ve směru otáčení
  • plášť je válcovitý a disponuje radiálním rubem. Tím se zamezuje, zaklínění špon při zpětném otáčení.

Pro ruční řezání závitů se používají převážně sady dvou závitníků (přípravný a hlavní závitník). Průměry předvrtaných otvorů odpovídají příslušným běžným postupům.

Proces tváření závitu (výroba závitů bez třísek) by standardně měl být upřednostňován před všemi dalšími postupy pro výrobu vnitřních závitů.

Takto vyrobené vnitřní závity mají výjimečné tolerance a boky závitů jsou bez rýh. V závislosti na zpevnění za studena při tváření závitu se takto vyrobený závit vyznačuje vysokou odolností proti otěru a vytažení. Nicméně je třeba zohlednit, že při tváření vnitřního závitu je vytěsňován základní materiál, to u tenkostěnných dílů znamená, že je mj. nutno pracovat se standardními závitníky (jinak hrozí deformace).

Tvářecí závitníky pro vnitřní závity se tvarem podobají standardním závitníkům na vnitřní závity, ale nemají drážku na třísky. Jsou dostupné pro všechny normované závity. Pokud je k dispozici zřízení na řezání závitů, nevyžadují tvářecí závitníky žádné speciální stroje. Sklíčidlo by však mělo být schopno zvládat elastickou kompenzaci délky a popř. by na ochranu před přetížením mělo disponovat stavitelnou bezpečnostní spojkou. U tváření závitů se mohou v závislosti na typu nástroje a použitého maziva vyskytovat až 10x vyšší točivé momenty.

Normální chladicí maziva se pro tento druh zpracování hodí jen v omezené míře, a to tím omezenější, čím je materiál měkčí. Doporučuje se používat na tuk bohaté oleje a emulze.

Nejlepších výsledků je dosahováno u rychlostí tváření 20-30 m/min, přičemž vyšší nebo nižší rychlosti tváření mají jen zanedbatelný vliv na výsledky Předvrtané otvory musí být pro tváření závitů o něco větší než pro jejich řezání. Aby se předešlo vzniku límcovitých výtlaků u výstupu závitu a aby se usnadnilo zakousnutí tvářecího závitníku v předlitých otvorech, měli by vstup i výstup otvoru mít přiměřeně dimenzované kuželovité zahloubení.

Normové hodnoty pro předvrtané otvory pro tvářecí závitníky vnitřních závitů:

Závit M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
Ø vrtaného otvoru (mm) 2,7 3,6 4,6 5,5 7,3 9,1 11 12,8 14,8

Výroba vnitřních závitů pomocí vhodných fréz je bez problémů možná. Nicméně je nutno zohlednit, že kvalita takto vyrobeného závitu je podstatně nižší než závitu vyrobeného bez třísek pomocí nepřerušeného řezu. Nebezpečí vrubového účinku je u frézovaných závitů velmi vysoké. Rychlost řezu u frézování závitu by měla činit 20-60 m/min, za dostatečného přísunu chladicích maziv.

další témata  …….

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování

Společnost GLEICH Aluminium jako jeden z mála výrobců hliníkových bloků disponuje vlastním provozem na tepelné zpracování.

Ale co se přesně během tepelného zpracování odehrává a proč je vlastně potřeba?

číst více
Hliník nerezne

Hliník nerezne

Využívání hliníku má mnoho předností.

Jednou z mylně známých předností je, že hliník nerezne. To bohužel neplatí, i hliník může korodovat.

Při využívání našich materiálů je tedy třeba přijmout vhodná opatření pro prevenci nebo omezení koroze.

číst více