+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

ALPLAN® 7075

oboustranně frézovaný –

pro extrémní přesnost

Vysoce pevná přesná válcovaná deska

Slitina: 7075 (AlZn5,5MgCu)

Typ slitiny: vytrditelná

Povrch: T651

Stav materiálu: oboustranně frézovaný, hloubka drsnosti Ra 0,4 µm

  • Velmi vysoká pevnost
  • Nízké tolerance tloušťky a rovinnosti
  • Velmi dobrá obrobitelnost

U určitých aplikací není použití litých desek o vyšší pevností dostačující, je nutné použít válcované desky s vysokou pevností. Problematika válcovaných desek však spočívá také ve velmi hrubých tolerancích tloušťky a rovinnosti, což s sebou přináší extrémně nákladné obrábění. S oboustranně frézovanou a ochrannou fólií opatřenou přesnou válcovanou deskou ALPLAN® 7075 ze slitiny 7075 (AlZn5,5MgCu) má uživatel k dispozici polotovar, díky němuž se znatelně snižují časové nároky při obrábění.

Aplikace

g al c330 werkzeugbau 460x306 1

Nástrojárna

V řezací a vysekávací technice je materiál ALPLAN® 7075 mnohonásobně používán pro zápustkové držáky a upínací desky.

g al c250 vorrichtungsbau 460x306 1

Konstrukce přípravků a strojů

Vysoce zatěžované přenosové a souřadnicové desky lze úspěšně realizovat díky materiálu ALPLAN® 7075.

g al c250 elox plus drucktechnik 460x306 1

Obalový a tiskový průmysl

Základní a základové desky, které jsou na základě své konstrukce či funkce vystaveny vysokému zatížení, jsou jednou z mnoha možností použití materiálu ALPLAN® 7075.

g al c250 maschinenbau 460x306 1

Automatizační technika

V automatizační technice mohou být často z tohoto materiálu díky dobré rovinnosti ALPLAN® 7075 úsporně vyráběny např. kulaté spínací stoly.

Expert Tip 

Vykazují-li díly velmi vysoký stupeň obrábění a přitom musí být vysoce přesné, může při použití válcovaných desek docházet k potížím s deformací. Toto nebezpečí lze minimalizovat, když je obráběný díl po hrubování při 140 °C podroben po dobu 2 hodin žíhání za účelem odstranění vnitřního pnutí a teprve poté dokončen.

Wolf Nawratil

Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium

Máte další otázky?