+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

G.AL® C250

nejvyšší přesnost –
extrémně nízké napětí

Středně pevná přesná frézovaná deska 

Slitina: EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7 – 3.3547)

Typ slitiny:nevytvrdidelná, přirozeně tvrdá

Povrch: 03

Stav materiálu:oboustranně frézovaný, drsnost Ra 0,4 µm, foliovaný

  • Velmi dobrá rovinnost
  • Velmi nízké vnitřní pnutí
  • extrémně nízké vnitřní pnutí
  • Velmi dobrá odolnost vůči korozi

Z takřka univerzálně použitelné slitiny EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7) byla vyrobena oboustranně jemně frézovaná a ochrannou fólií opatřená přesná deska G.AL® C250. K výrobě jsou používány lité bloky, které vykazují v modifikovaném licím postupu a specifickém tepelném zpracování jemnou homogenní strukturu s jen malou mikroporézností. Výsledkem jsou přesné desky, které se vyznačují velmi dobrou rovinností, vysokou pevností a dobrými technicko-eloxovacími vlastnostmi.

Aplikace

g al c250 lehrenbau 460x306 1

Výroba kalibrů

Díky excelentní rovinnosti a velmi nízké toleranci tloušťky lze pomocí materiálu G.AL® C250 vyrábět kalibry všeho druhu v minimálním čase a ihned je předat k použití.

g al c250 vorrichtungsbau 460x306 1

Výroba přípravků

Při používání materiálu G.AL® C250 zcela odpadá nákladné opracování tloušťky. Materiálová směs při vlhkosti díky velmi dobré odolnosti vůči korozi neškodí povrchu materiálu.

g al c250 elox plus verpackungstechnik 460x307 1

Obalový průmysl

Díky velmi dobré technické eloxovatelnosti G.AL® C250 má tento materiál mnohostranné možnosti použití v podobě základních a nástavbových desek u těch částí zařízení, kde jsou jen podmínečně vyžadovány vizuální nároky.

g al c250 automatisierungstechnik 460x305 1

Automatizační technika

I kulaté otočné stoly o průměru 2160 mm a souřadnicové desky lze bez potíží vyrábět bez pnutí díky materiálu G.AL® C250, který se vyznačuje extrémně nízkým pnutím, rovinností a paralelností.

g al c250 maschinenbau 460x306 1

Konstrukce strojů a speciálních strojů

Základní a základové desky, bočnice a zadní stěny lze pomocí materiálu G.AL® C250 i při vysokých stupních obrábění a obtížných obrysech vyrábět bezpečně, ekonomicky výhodně a v co nejkratším čase.

g al c250 modell und formenbau 460x306 1

Konstrukce modelů a forem

Pro aplikace v podobě montážních a modelových základních desek je přednostně určen materiál G.AL® C250 díky svým nízkým tolerancím v rovinnosti, paralelnosti, tloušťce a dobré pevnosti.

Aby při stahování ochranné fólie z přesných desek nedošlo k nepříjemným překvapením, není dovoleno tuto fólii v žádném případě vystavit vlivům slunečního světla. Lepidlo z přírodního kaučuku na fólii není odolné vůči UV záření a po velmi krátké době zkřehne. Ochrannou fólii lze potom odstranit jen velmi špatně.

Sven Flaake

Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium

Máte další otázky?