+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Kariéra u GLEICH Aluminium

Kvalifikovaní, angažování a spokojení zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu!

Firma GLEICH Aluminium zaměstnává ve všech lokalitách cca 180 zaměstnanců a zavazuje se k dodržování základních pracovních a sociálních standardů. Kromě toho je v rámci důsledné personální politiky kladen neustále důraz na podporu a rozvoj zaměstnanců a na různorodost a rovnocennost příležitostí.

Úspěšní jsme díky našim zaměstnancům. Toho si velmi ceníme, a našim zaměstnancům proto nabízíme kromě uctivého a kolegiálního jednání a různorodých činností ve vzrušujícím pracovním prostředí také široké možnosti rozvoje. Je pro nás důležité neustálé další vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců.

Ať už se jedná o školní praxi, vzdělávání, duální studium nebo praxi v rámci studia – vzdělávání mladých, talentovaných a perspektivních pracovníků má pro nás velký význam, abychom obstáli v soutěži o pracovní síly.

Motivace a radost z práce jsou dle našeho názoru těsně propojeny s rovnováhou mezi prací a životem. Pouze pokud práce nebrání dosahování soukromých cílů a realizaci osobních zájmů, lze takovou profesní činnost vykonávat i nadále s motivací.

qualitaetsmanagement aluminium buateil endkontrolle 800x800 1

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví

vnímáme náš úkol: připravit pro naše zaměstnance takové pracovní prostředí, které je bezpečné, zabraňuje úrazům a neohrožuje zdraví zaměstnanců. Respektování příslušných zákonů je zde základem a zaměstnanci jsou o nich dále informováni např. prostřednictvím školení.