+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

CERTAL®

pro vysoké nároky síly

Vysoce pevná válcovaná deska

Slitina: EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu)

Typ slitiny: vytvrditelná

Povrch: T651, uvolněný

Stav materiálu: válcovaný povrh

  • Velmi vysoká pevnost
  • Dobré ochranné eloxovací vlastnosti
  • Velmi dobré obráběcí vlastnosti

Vysoce pevnostní válcovaná deska CERTAL® je založena na slitině EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu). V porovnání s jinými vysoce pevnostními válcovanými deskami vykazuje CERTAL ® významně nižší úbytek pevnosti a tvrdosti od okrajů desky k jejich středu, takže je tvarově stabilnější než např. válcované desky z materiálu EN AW-7075.

Aplikace

g al c330 werkzeugbau 460x306 1

Nástrojárna

Pro vysoce zatěžované zápustkové držáky a upínací desky je často používán materiál CERTAL®.

g al c250 vorrichtungsbau 460x306 1

Konstrukce přípravků a strojů

Kvůli velmi vysoké pevnosti je materiál CERTAL® upřednostňován pro přípravky pro upínání a obrábění obrobků.

g al c330 handlings und robotertechnik 460x306 1

Manipulační automaty a průmyslové roboty

Při manipulaci s těžkými břemeny se CERTAL® velmi osvědčil jako vysoce pevný materiál.

g al c210r lebensmittelindustrie

Technika pohonů

Pro pohonné jednotky s přenosem velmi vysokých sil lze použít pouze vysoce penostní materiály. Ve své pevnostní třídě CERTAL® poskytuje vedle pevnosti také dobrou tvarovou stabilitu.

Expert Tip

Vykazují-li díly velmi vysoký stupeň obrábění a přitom musí být vysoce přesné, může při použití válcovaných desek docházet k potížím s deformací. Toto nebezpečí lze minimalizovat, když je obráběný díl po hrubování při 140 °C podroben po dobu 2 hodin žíhání za účelem odstranění vnitřního pnutí a teprve poté dokončen.

Wolf Nawratil

Technický produktový manažer,, GLEICH Aluminium

Máte další otázky?

Související produkty?

G.AL® C330

Čím vyšší pevnosti, šest-strany viděl lité desky ve slitině EN AW-7021 se vyznačuje rozměrovou stabilitou a jeho velmi nízké napětí.

více o produktu

G.AL® C330 DYNAMIC

Čím vyšší pevnost DYNAMIC typ slitiny EN AW-7021. prosté mikropórovitosti. Se používá v mnoha pneumatických a hydraulických aplikací.

více o produktu