G.AL® C210 DYNAMIC

Středně pevná speciální litá deska

Slitina EN AW 5083 [AlMg4,5Mn0,7]
Typ slitiny nevytvrdidelná, přirozeně tvrdá
Povrch homogenizovaný, uvolěný, 03
Stav materiálu
frézovaný ze 6ti stran, hloubka drsnosti Ra 15 µm

Speciální materiál G.AL® C210 DYNAMIC je dalším vývojovým stupněm takřka univerzálně použitelného produktu G.AL® C210R ze slitiny EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7). Vynikajících vlastností středně pevné hliníkové desky G.AL® C210 DYNAMIC ořezané na všech stranách (absolutně žádné mikropóry, izotropie, extrémně nízké vnitřní pnutí) je dosahováno díky speciálním parametrům lití, nákladnému dokončovacímu procesu a speciálnímu tepelnému zpracování.

Speciální funkce

  • Extrémně nízké vnitřní pnut
  • Žádné mikropóry, difúzně těsná
  • Velmi dobrá tvarová stálost

Stahování

Informace o G.AL® C210 DYNAMIC
Máte další otázky?
Poslat žádost

Aplikace

G.AL C210 DYNAMIC gesägte Aluminium-Gussplatte für Anwendungen in der Vakuumtechnik

vakuová technika

Díky dokonalé difúzní těsnosti produktu G.AL® C210 DYNAMIC způsobené nulovou mikroporézností a velmi dobrému chování při odplyňování při termických vlivech, které odpovídá ušlechtilé oceli, jsou desky G.AL® C210 DYNAMIC velmi vhodné pro všechny aplikace v tomto velmi náročném oboru Těsnost (test těsnosti pomocí hélia) byla testována až do vakua 10-11.

G.AL C210 DYNAMIC gesägte Aluminium-Gussplatte für Anwendungen in der Pneumatik

Pneumatický systém

Také v oblasti pneumatických systémů hraje difúzní těsnost rozhodující roli. Obvykle jsou zde používány válcované desky o nízké a střední pevnosti, často dokonce desky s vysokou pevností. Konvenční lité desky jsou pro takové aplikace nevhodné kvůli nebezpečí mikroporéznosti. Díky absolutní absenci pórů je produkt G.AL® C210 DYNAMIC v tomto segmentu nadřazen všem ostatním materiálům: Válcované desky mohou od tloušťky cca 60 mm vykazovat také poréznost.

G.AL C210 DYNAMIC sawn aluminium cast plate for applications of the medical technology

Lékařská technika

Provozní bezpečnost dílů zatížených tlakem nebo dílů, v nichž je vedeno médium, je vysokou měrou závislá na vlastnostech použitých materiálů. Mikroporéznost může vést k předčasnému opotřebení, resp. k netěsnostem zařízení. Bezporézní produkt G.AL® C210 DYNAMIC je zde proto první volbou a kromě toho také odpovídá způsobilosti podle normy EN 602-2004, která je často vyžadována u lékařské techniky.

G.AL C210 DYNAMIC sawn aluminium cast plate for applications in laser technology and optical industry

Laserová technika, optický průmysl

Exhalacím křemíku, které jsou v těchto odvětvích velmi nežádoucí, a také exhalacím např. chladicích maziv způsobeným mikroporézností, je zabráněno použitím desek G.AL® C210 DYNAMIC, a to díky nízké a extrémně kompaktně pevně integrované křemíkové složce. Díky velmi dobré tvarové stabilitě desek G.AL® C210 DYNAMIC je navíc možné dosáhnout u obrábění odběru materiálu > 95 %.

Expert tip

Pro aplikace ve vakuové technice je velmi důležitá difúzní těsnost a chování při odplyňování. V obou těchto oblastech je vysoce kompaktní a bezporézní struktura produktu G.AL® C210 DYNAMIC zárukou vynikající provozní bezpečnosti.

Wolf Nawratil, Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium
Wolf Nawratil, technical product manager, GLEICH Aluminium

G.AL® je registrovanou výrobní značkou společnosti GLEICH Aluminium GmbH, Kaltenkirchen, Německony