G.AL® 7075GF

Přesná válcovaná deska s vysokou přesností

Slitina EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu]
Typ slitiny vytrditelná
Povrch T651
Stav materiálu oboustranně frézovaný, hloubka drsnosti Ra 0,4 µm

U určitých aplikací není použití litých desek o vyšší pevností dostačující, je nutné použít válcované desky s vysokou pevností. Problematika válcovaných desek však spočívá také ve velmi hrubých tolerancích tloušťky a rovinnosti, což s sebou přináší extrémně nákladné obrábění. S oboustranně frézovanou a ochrannou fólií opatřenou přesnou válcovanou deskou G.AL® 7075GF ze slitiny EN AW 7075 (AlZn5,5MgCu) má uživatel k dispozici polotovar, díky němuž se znatelně snižují časové nároky při obrábění.

Speciální funkce

  • Velmi vysoká pevnost
  • Nízké tolerance tloušťky a rovinnosti
  • Velmi dobrá obrobitelnost

Stahování

Informace o G.AL® 7075GF
Máte další otázky?
Poslat žádost

Aplikace

G.AL 7075GF Aluminium precision rolled plate for applications of the toolmaking

Nástrojárna

V řezací a vysekávací technice je materiál G.AL® 7075GF mnohonásobně používán pro zápustkové držáky a upínací desky.

G.AL 7075GF Aluminium precision rolled plate for the device construction and mechanical engineering

Konstrukce přípravků a strojů

Vysoce zatěžované přenosové a souřadnicové desky lze úspěšně realizovat díky materiálu G.AL® 7075GF.

G.AL 7075GF Aluminium precision rolled plate for applications of the packaging and printing industry

Obalový a tiskový průmysl

Základní a základové desky, které jsou na základě své konstrukce či funkce vystaveny vysokému zatížení, jsou jednou z mnoha možností použití materiálu G.AL® 7075GF.

G.AL 7075GF Aluminium precision rolled plate for applications of the automation technology

Automatizační technika

V automatizační technice mohou být často z tohoto materiálu díky dobré rovinnosti G.AL® 7075GF úsporně vyráběny např. kulaté spínací stoly.

Expert Tip

Vykazují-li díly velmi vysoký stupeň obrábění a přitom musí být vysoce přesné, může při použití válcovaných desek docházet k potížím s deformací. Toto nebezpečí lze minimalizovat, když je obráběný díl po hrubování při 140 °C podroben po dobu 2 hodin žíhání za účelem odstranění vnitřního pnutí a teprve poté dokončen.

Wolf Nawratil, Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium
Wolf Nawratil, technical product manager, GLEICH Aluminium

G.AL® je registrovanou výrobní značkou společnosti GLEICH Aluminium GmbH, Kaltenkirchen, Německo

Související produkty

G.AL® C330

Čím vyšší pevnosti G.AL C330 přesnost obrobené deska může být použita pro různé aplikace požadovaly vyžadují vynikající rozměrovou stabilitu.

Go to product