CERTAL®

Vysoce pevná válcovaná deska

Slitina EN AW 7022 [AlZn5Mg3Cu]
Typ slitiny vytvrditelná
Povrch T651, uvolněný
Stav materiálu válcovaný povrh

Vysoce pevnostní válcovaná deska CERTAL® je založena na slitině EN AW 7022 (AlZn5Mg3Cu). V porovnání s jinými vysoce pevnostními válcovanými deskami vykazuje CERTAL ® významně nižší úbytek pevnosti a tvrdosti od okrajů desky k jejich středu, takže je tvarově stabilnější než např. válcované desky z materiálu EN AW 7075.

Speciální funkce

  • Velmi vysoká pevnost
  • Dobré ochranné eloxovací vlastnosti
  • Velmi dobré obráběcí vlastnosti

Stahování

Informace o CERTAL®
Máte další otázky?
Poslat žádost

Aplikace

CERTAL Aluminium rolled plate for applications in the toolmaking

Nástrojárna

Pro vysoce zatěžované zápustkové držáky a upínací desky je často používán materiál CERTAL®.

CERTAL Aluminium rolled plate for applications of the device construction and mechanical engineering

Konstrukce přípravků a strojů

Kvůli velmi vysoké pevnosti je materiál CERTAL® upřednostňován pro přípravky pro upínání a obrábění obrobků.

CERTAL Aluminium rolled plate for components in handling machines or industrial robots

Manipulační automaty a průmyslové roboty

Při manipulaci s těžkými břemeny se CERTAL® velmi osvědčil jako vysoce pevný materiál.

CERTAL Aluminium rolled plate for applications of the drive technology

Technika pohonů

Pro pohonné jednotky s přenosem velmi vysokých sil lze použít pouze vysoce penostní materiály. Ve své pevnostní třídě CERTAL® poskytuje vedle pevnosti také dobrou tvarovou stabilitu.

Expert Tip

Vykazují-li díly velmi vysoký stupeň obrábění a přitom musí být vysoce přesné, může při použití válcovaných desek docházet k potížím s deformací. Toto nebezpečí lze minimalizovat, když je obráběný díl po hrubování při 140 °C podroben po dobu 2 hodin žíhání za účelem odstranění vnitřního pnutí a teprve poté dokončen.

Wolf Nawratil, Technický produktový manažer, GLEICH Aluminium
Wolf Nawratil, technical product manager, GLEICH Aluminium

CERTAL® je registrovanou značkou zboží společnosti CONSTELLIUM S.A.

Související produkty

G.AL® C330R

Čím vyšší pevnosti, šest-strany viděl lité desky ve slitině EN AW 7021 se vyznačuje rozměrovou stabilitou a jeho velmi nízké napětí.

Go to product
G.AL® C330 DYNAMIC

Čím vyšší pevnost DYNAMIC typ slitiny EN AW 7021. prosté mikropórovitosti. Se používá v mnoha pneumatických a hydraulických aplikací.

Go to product