Vysokopevnostní hliníkové válcované desky

Pro extrémně namáhané součásti.

Vysokopevnostní hliníkové desky se často používají v aplikacích, kde pevnost hliníkových litých desek není dostatečná nebo zdánlivě nedostatečná

U tenčích válcovaných desek s vysokou pevností je to naprosto pravdivé, nicméně se zvyšující se tloušťkou je třeba poznamenat, že v důsledku mechanického tváření při výrobě hliníkových desek dochází ke snížení pevnosti vůči jádru desky. To vede k tomu, že jsou hodnoty pevnosti v těchto oblastech částečně nižší než hodnoty u hliníkových litých desek.

V našem sortimentu vysokopevnostních litých desek máme 3 produkty. Na jedné straně velmi rozšířená slitina EN AW 7075 a na druhé straně vysoce kvalitní výrobky Certal® a Certal® SPC .  Certal® SPCje produkt, ve kterém byla potlačena snižující se pevnost v jádře materiálu, což je zvláště doporučeno pro větší tloušťky materiálu a často se používá při výrobě forem.

Higher strength aluminium rolled plate for mould making applications