Hliník nerezne! Nebo ano?

Využívání hliníku má mnoho předností. Jednou z mylně známých předností je, že hliník nerezne. To bohužel neplatí, i hliník může korodovat. Při využívání našich materiálů je tedy třeba přijmout vhodná opatření pro prevenci nebo omezení koroze.

Corroded aluminium component used in the fluid industry

Co to je koroze?

Jako každý jiný kov, i hliník při kontaktu s kyslíkem vytváří přirozenou zoxidovanou vrstvu. Oproti oceli se však růst vrstvy po 2,5-4 mm růstu zastaví a vrstva tak před ničivým vlivem koroze chrání kov pod sebou. V rozmezí pH od 4,5 do 8,5 je tato vrstva stabilní, to znamená, že plynná ani kapalná média na ni korozivně nepůsobí. V tomto stavu má hliník oproti oceli výrazné přednosti.

Různé typy koroze vysvětlíme v následujícím článku. Nejprve ty nejdůležitější rady pro zamezení koroze hliníku:

 • Nedávejte do styku s materiály s elektrochemickým napětím >50 mV
 • Zabraňte styku s médii s hodnotami pH <4,5 a >8,5
 • Utěsněte mezery ≤0,5 mm (navazující na díl)
 • Vlhké díly nedávejte do styku s ocelí, mědí, mosazí nebo bronzem
 • Díly nikdy neskladujte v přímém vzájemném kontaktu naskládané na sebe. Vždy používejte zcela suché proložky beze zbytků kyseliny
 • Díly neskladujte na vlhkém nebo znečištěném dřevě (např. paletách)
 • Nikdy nepoužívejte utěrky, kterými předtím byla otírána/osoušena ocel, mosaz, měď atp. nebo utěrky znečištěné
 • Nikdy nepoužívejte brusné prostředky (pady, smirkový papír apod.), jimiž byly předtím opracovávány jiné kovy
 • Na stroji zpracovávejte pouze jeden materiál. Když už není zbytí, nejprve vyměňte emulzi. Ani ta nejnákladnější filtrační zařízení nedokážou odfiltrovat nejjemnější částečky cizích kovů
 • Zpracované díly ihned vyjměte ze stroje a důkladně je očistěte a osušte
 • Používejte pouze chladicí emulze s hodnotou pH mezi 4,5 a 8,5
 • Hodnotu pH emulze kontrolujte každý týden
 • Nepoužívejte čisticí prostředky s hodnotou pH >8,5
 • Hliník neskladujte ve skladovacích prostorách s proměnlivými klimatickými podmínkami

přečtěte si více článků