Hliník nerezne! Nebo ano?

Využívání hliníku má mnoho předností. Jednou z mylně známých předností je, že hliník nerezne. To bohužel neplatí, i hliník může korodovat. Při využívání našich materiálů je tedy třeba přijmout vhodná opatření pro prevenci nebo omezení koroze.

Co to je koroze?

Jako každý jiný kov, i hliník při kontaktu s kyslíkem vytváří přirozenou zoxidovanou vrstvu. Oproti oceli se však růst vrstvy po 2,5-4 mm růstu zastaví a vrstva tak před ničivým vlivem koroze chrání kov pod sebou. V rozmezí pH od 4,5 do 8,5 je tato vrstva stabilní, to znamená, že plynná ani kapalná média na ni korozivně nepůsobí. V tomto stavu má hliník oproti oceli výrazné přednosti.

Různé typy koroze vysvětlíme v následujícím článku. Nejprve ty nejdůležitější rady pro zamezení koroze hliníku:

 • Nedávejte do styku s materiály s elektrochemickým napětím >50 mV
 • Zabraňte styku s médii s hodnotami pH <4,5 a >8,5
 • Utěsněte mezery ≤0,5 mm (navazující na díl)
 • Vlhké díly nedávejte do styku s ocelí, mědí, mosazí nebo bronzem
 • Díly nikdy neskladujte v přímém vzájemném kontaktu naskládané na sebe. Vždy používejte zcela suché proložky beze zbytků kyseliny
 • Díly neskladujte na vlhkém nebo znečištěném dřevě (např. paletách)
 • Nikdy nepoužívejte utěrky, kterými předtím byla otírána/osoušena ocel, mosaz, měď atp. nebo utěrky znečištěné
 • Nikdy nepoužívejte brusné prostředky (pady, smirkový papír apod.), jimiž byly předtím opracovávány jiné kovy
 • Na stroji zpracovávejte pouze jeden materiál. Když už není zbytí, nejprve vyměňte emulzi. Ani ta nejnákladnější filtrační zařízení nedokážou odfiltrovat nejjemnější částečky cizích kovů
 • Zpracované díly ihned vyjměte ze stroje a důkladně je očistěte a osušte
 • Používejte pouze chladicí emulze s hodnotou pH mezi 4,5 a 8,5
 • Hodnotu pH emulze kontrolujte každý týden
 • Nepoužívejte čisticí prostředky s hodnotou pH >8,5
 • Hliník neskladujte ve skladovacích prostorách s proměnlivými klimatickými podmínkami