[translate:]

EN AW 7075

Přehled produktů

Charakteristické vlastnosti1

  • velmi dobrá obrobitelnost
  • tvrdý povrch, vhodný k leptání struktur
  • velmi dobrá leštitelnost
  • klesající pevnost v jádře od 80mm tloušťky

Znaky slitiny

Slitina EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu]
Typ slitiny vytvrditelná
Stav slitiny T6/T651/T7351

Typické oblasti použití

  • Vyfukovací formy
  • Vypěňovací formy
  • Strojní součásti se zvýšeným namáháním
  • Střižné a lisovací nástroje

Dostupnost

Formáty 1.520 × 3.020 mm
Tloušťky skladem 10 – 200 mm

1 Detailní hodnoty v technickém listu

Technický datový list

Znaky slitiny
Slitina EN AW 7075 [AlZn5,5MgCu]
Typ slitiny vytvrditelná
Povrch T6 / T651 / T7351
Stav materiálu válcovaný povrh
Mechanické vlastnosti 1) typické hodnoty
Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 240 – 460
Pevnost v tahu Rm [MPa] 360 – 540
Tažnost A 50 [%] 2 – 8
Tvrdost HBW [2,5/62,5] 104 – 160
Fytikální vlastnosti 1) typické hodnoty
Objemová hmotnost [g/cm³] 2,80
Modul pružnosti [GPa] 71
Elektrická vodivost [m/Ω · mm²] 19 – 23
Koeficient tepelné roztažnosti [K-1 · 10-6] 23,4
Tepelná vodivost [W/m · K] 130 – 160
Specifická tepelná kapacita [J/kg · K] 862
Technologické vlastnosti 2)
Tvarová stálost/Vnitřní pnutí 5 – 6
Obrobitelnost 1
Vhodnost k erozivnímu obrábění 1
Svařitelnost (plyn / WIG / MIG / Odporové / EB) 6 / 6 / 6 / 2 / 5
Odolnost proti korozi (mořská voda / povětří / SpRK) 5 / 5 / 3
Použití při vysokých teplotách (max. °C při dlohodobém/krátkodobém zatížení) 3) 90 / 120
Eloxování (technické / dekorativní / tvrdé-) 4) 4/ 6/ 2
Leštitelnost 1
Vhodnost k leptání struktur 1
Kontakt s potravinami (podle EN 602) ne
Tolerance
Při tloušťce [mm] Rovinnost [mm] 5) Tloušťka [mm] Délka & Šířka [mm]
10 – 200 EN 485-3 EN 485-3 EN 485-3
Zuschnitte ≤ 150 DIN ISO 2768-1m
Zuschnitte > 150 -0 / +5 mm
Dodávané formáty
Formáty [mm] 1.520 × 3.020 u tlouštěk od 10 – 200 mm
Tloušťky na skladě 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 ; 50
  55 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 180 ; 200

Datum: 12.07.2016

1) Typicé hodnoty při pokojové teplotě.
2) Relativní hodnoty hliníkových materiálů od 1 (velmi dobrý) do 6 (nevhodný).
3) Bez ztráty pevnosti po ochlazení.
4) Výlučně technická anodizace. Neposkytujeme žádnou záruku na barevný vzhled/řešení.
5) Tolerance rovinnosti se měří výlučně na měřících stolech a s použitím ocelového pravítka.