G.AL® DYNAMIC

GAL® DYNAMIC – to optymalny specjalny materiał dla części konstrukcyjnych poddawanych ciągłym obciążeniom, który  40 krotnie  może przedłużyć  ich trwałość.

Zazwyczaj zawodność  części konstrukcyjnych uwarunkowana jest powstawaniem pęknięć zmęczeniowych w surowcu. Jest to tak często występujący problem, że znajduje się on w centrum uwagi każdego konstruktora. Szukanie rozwiązań  tego problemu dodatkowo spowodowane jest wymogami i oczekiwaniami rynku oraz wzrastającymi z tego powodu kosztami przestoju nowoczesnych urządzeń.

Najczęściej powstawanie pęknięć występuje pod wpływem obciążeń dynamicznych co znowu odnosi się do struktury materiału. Naszym rozwiązaniem tego problemu jest GAL® DYNAMIC surowiec  specjalny.

Podwyższona trwałość GAL® DYNAMIC  prowadzi do tego, że żywotność części konstrukcyjnych zostaje podwyższona 40-krotnie.

Przez ekstremalny brak naprężeń materiału  GAL® DYNAMIC  czas jego obróbki ulega wyraźnej redukcji. Grupa produktów GAL® DYNAMIC obejmuje dwa rodzaje materiałów  GAL® C210 DYNAMIC i GAL® C330 DYNAMIC, które mogą znaleźć zastosowanie w następujących obszarach:

  • Budowie form
  • Mechanice płynów
  • Technice próżniowej
  • Technice rentgenowskiej i medycznej
  • Technice laserowej
  • Budowie przyrządów i maszyn

 

G.AL DYNAMIC Aluminium slab detailed view