+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

GAL® płyty cięte

absolutnie stabilny wymiarowo –
nawet przy wysokich wydajnościach skrawania

Szukacie Państwo płyt o dużych grubościach i posiadających optymalne cechy jak stabilność kształtu oraz możliwość obróbki skrawaniem?

Idealnym produktem są płyty wszechstronnie cięte GAL®!

Płyty te należą do rodziny płyt z odlewu i różnią się od płyt precyzyjnych swoją wszechstronnie ciętą powierzchnią. Stosowanie tych płyt jest zalecane w przypadku produkcji elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać poddane znaczącej obróbce lub niezbędna jest dodatkowa obróbka grubości, tak, że zastosowanie płyt precyzyjnych w tych przypadkach nie jest zasadne.

Do produkcji elementów spełniających kryterium średniej wytrzymałości polecamy płyty odlewane  wszechstronnie cięte G.AL®C210R, natomiast w przypadku wymogów płyt o dużej wytrzymałości proponujemy płyty  G. AL® C330R.

Nasz wybór precyzyjnych G.AL® płyty cięte:

G.AL® C210R

Wszechstronna, piłowana płyta z odlewu aluminiowego – odpowiednia do różnych zastosowań, np. W produkcji form
WIĘCEJ O G.AL® C210R


G.AL® C330R

Wysokowytrzymała, wszechstronna piłowana płyta odlewana – szczególnie stabilna wymiarowo i nisko naprężona
WIĘCEJ O G.AL® C330R

Płyty cięte są często wykorzystywane do budowy form i przez to, przyporządkowuje się je do kategorii płyt przeznaczonych do budowy form. Produkcja tych płyt zmienia się w zależności od typu stopu i grubości.

W wielu zastosowaniach w grubościach do 300 mm często są stosowane utwardzalne płyty walcowane. Jednak wraz ze wzrostem grubości pojawiają się duże różnice w strukturze pomiędzy krawędzią zewnętrzną a środkiem/rdzeniem płyty. Wynika to z tego, że pod względem technicznym nie jest możliwe zastosowanie takiego procesu walcowania, który zagwarantowałoby jednorodność struktur w całym przekroju płyty.

g al c210r formenbau 800x800 1
g al c330r thermische belastungen 800x800 1

Z tego powodu, przy dużych grubościach prawie bez wyjątku, płyty z odlewu wykazują obniżony stopień wytrzymałości. Znaleźliśmy jednak rozwiązanie tego problemu. Poprzez rozwój płyt G.AL ® C330R  stworzyliśmy utwardzone płyty odlewane do budowy form. Znakomite kryteria jakości wykonania jednocześnie charakteryzujące się z wysoką wytrzymałością – to jest połączenie, które długo uchodziło za niemożliwe do zrealizowania.

Dla ekstremalnie dużych form mamy do dyspozycji dodatkowo płyty odlewane G.AL ® C210R o grubości do 1060 mm.