+49 (0) 4191 5070 0 info@gleich.de

Nasza produkcja

Produkcja aluminiowych płyt G.AL®

Doskonała jakość i maksymalna wydajność osiągnięta przez nowoczesną technologię produkcji, udoskonalone procesy i sprawdzona koncepcja logistyczna to podstawy naszego sukcesu. Jednym z unikalnych wyróżników naszej oferty jest własna linia obróbki cieplnej sterowana, co umożliwia precyzyjną regulację dopływem ciepła do tego stopnia, aby bardzo dokładnie sterować optymalizacją właściwości materiałowych.

Nasza produkcja – krok po kroku

1.Obróbka cieplna

Półfabrykatem w naszej ofercie produktowej wyrobów aluminiowych G.AL są bloki aluminiowe, które powstają wyłącznie u naszych europejskich dostawców w oparciu o własną normę zakładową GLEICH. Po dotarciu do nas bloków trafiają one na w pełni zautomatyzowaną linię do obróbki cieplnej, gdzie za pomocą specjalnie opracowanych parametrów wyżarzania i energooszczędnych procesów obróbczych dobranych do każdego stopu, przeprowadzana jest optymalna obróbka cieplna. W przeciwieństwie do konwencjonalnych walcowanych płyt aluminiowych, wpływ obróbki cieplnej, w połączeniu z faktem, że mechaniczna obróbka plastyczna (np. proces walcowania), nie jest konieczna, sprawiają, iż nasze płyty aluminiowe G.AL uzyskują doskonałe pod względem jednorodności i braku naprężeń wewnętrznych.

ofenanlage gleich aluminium 800x800 1
plattensaege bandsaege aluminium 800x800 1

2. Piły taśmowe

Po zakończonej obróbce cieplnej, bloki aluminiowe przyjmowane są przez oddział pił taśmowych w naszej firmie. W pierwszym etapie konieczne jest usunięcie naskórka odlewu a także pobranie próbki z każdej partii surowca. Każda partia jest badana przez niezależne laboratorium pod względem właściwości mechanicznych. To pozwala nam zapewnić niezmiennie wysoką jakość materiału oraz uprawnia do wystawiania zakładowego atestu materiałowego 3.1. Czytaj więcej o prowadzonych przez nas badaniach materiałów.

Po potwierdzeniu, że właściwości bloków są one zgodne z naszymi normami następuje przekazanie na oddział pił taśmowych do dalszej obróbki. Na tym etapie produkcji, bloki zostają podzielone na płyty różnej grubości i stają się produktami G.AL C210R i G.AL C330R.

3. Frezowanie

Płyty aluminiowe G. AL, które nie mają być wysyłane z zakładu z powierzchnią po obróbce na piłach z sześciu stron przekazywane są na frezarki. Na frezarkach bramowych płyta jest poddawana obróbce z obu stron, w dwóch etapach z użyciem dużej głowicy frezującej (średnica> 2m) . Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z najnowszą technologią sprawiają, że możliwe jest wytwarzanie powierzchni o dokładnej precyzji w zakresie grubości, chropowatości, płaskości i wyglądu zewnętrzego. Powstałe na tym etapie produkcji płyty zostały nazwane G.AL C250, G.AL C250 EOX PLUS i G.AL C330.

plattenfraese portalfraese aluminium 940x940 1
qualitaetssicherung dickenmessung praezisionsplatte 940x940 1

4. Kontrola jakości oraz foliowanie

Na końcowym etapie następuje kontrola jakości, frezowana powierzchnia jest sprawdzana i poddawana pomiarom. Ostatnim etapem jest nałożenie folii ochronnej z PCW chroniącej powierzchnię przed uszkodzeniem. Płyty cięte piłami taśmowymi są kontrolowane bezpośrednio po procesie cięcia w zakresie tol. grubości i bez zabezpieczenia folią są gotowe do wysyłki.

5. Wykonywanie formatów indywidualnych

Potrzebujesz nietypowych gabarytów, których brak w formatach standardowych? Nie ma problemu, ponieważ nasze centrum obróbki dodatkowej wykona na piłach dowolne formaty płyt aluminiowych zgodnie z wymaganiami klienta.

kreissaege aluminium zuschnitt 800x800 1
hochregallager aluminium platten 940x940 1

6. Magazynowanie i logistyka

Bazą naszych procesów produkcyjnych jest nowoczesny systemem magazynowo-logistyczny. W pełni zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania i nowoczesne techniki transportu bliskiego są pomocne w punktualnym udostępnieniu pożądanego materiału odpowiednim systemom roboczym.