G.AL® płyty precyzyjne

W przypadku płyt precyzyjnych  naszym priorytetem jest nie tylko spełnianie wymagań tolerancji grubości, płaskości, równoległości, chropowatości czyli ogólnie mówiąc wymiarów precyzyjnych , lecz szczególną uwagę zwracamy również na  ich cechy wewnętrzne czyli  uwarunkowania fizyczne, metalurgiczne i techniczne.

Dzięki temu uzyskujemy maksymalnie powtarzalną wewnętrzną i zewnętrzną precyzyjność każdej płyty i  każdej jej części. Podstawą  naszych płyt precyzyjnych , są specjalne surowce, które rozwijamy korzystając z naszego doświadczenia.

W produkcji tych płyt produktem wyjściowym są bloki, które poddajemy specjalnej obróbce cieplnej.

Własna linia obróbki cieplnej umożliwia precyzyjną regulację dopływem ciepła do tego stopnia, aby bardzo dokładnie sterować optymalizacją właściwości materiałowych, które obok dużej wytrzymałości są też wolne od naprężeń wewnętrznych.

Omijając konwencjonalny proces walcowania  dzielimy nasze bloki za pomogą specjalnych pił taśmowych na płyty.  Ten proces cięcia piłą jest tak daleko zaawansowany, że nie powoduje on żadnych naprężeń w materiale. W wyniku tego procesu otrzymujemy  płyty precyzyjne z odlewu, pozbawione naprężeń, których bardzo drobnoziarnista, homogeniczna, jednorodna, nieporowata struktura wykazuje ogromną wytrzymałość a jej cechy w przeciwieństwie do płyty walcowanej są niezależne od kierunku.

Wykorzystujemy również frezarki pozbawione drgań, których głowice frezerskie o szerokości większej niż 2 metry sprawiają , że nasze płyty precyzyjne uzyskują charakterystyczną dokładność i jedyną w swoim rodzaju powierzchnię.  Dbamy o to by każda płyta była sprawdzana pod względem grubości, płaskości, chropowatości uszkodzeń oraz dwustronnie zabezpieczona folią ochronną.

Oferujemy Państwu szeroki wybór płyt precyzyjnych mających  zastosowanie w prawie wszystkich branżach m.in. w budowie maszyn i urządzeń, sprawdzianach każdego rodzaju, wytwarzaniu płyt bazowych osi współrzędnych, konstrukcjach spawalniczych, maszyn specjalistycznych,  jak również wszystkich półwyrobów, które kryją się pod pojęciem części precyzyjnych.

G.AL® C250

G.AL® C250 Elox Plus

G.AL® C330

 

G.AL precision machined plates during their production process