Pobierz

Tutaj znajdziesz informacje techniczne, arkusze danych i wiele innych informacji do pobrania.

Informacje o firmie

GLEICH Aluminium supplier information
Ogólne warunki sprzedaży GLEICH Aluminium
GLEICH Aluminium declaration of conformity

Broszury i ulotki

GLEICH Aluminium Product brochure (ENG)
G.AL C250 ELOXPLUS Ulotki Produktu
G.AL DYNAMIC Product Flyer
Kontury wycinane strumieniem wody ulotki

certyfikaty

DIN EN ISO 9001 / 14001 GLEICH Aluminium GmbH
DIN EN ISO 9001 / 14001 GLEICH Aluminium Service Center Gmbh & Co. KG
DIN EN ISO 9001 / 14001 GLEICH Aluminiumwerk GmbH & Co. KG
DIN EN ISO 9001 / 14001 MEKO Metallkomponenten Ges.m.b.H.
DIN EN ISO 50001 GLEICH Aluminium GmbH
DIN EN ISO 50001 GLEICH Aluminium Service-Center GmbH & Co. KG
DIN EN ISO 50001 Gleich Aluminiumwerk GmbH & Co. KG
AEO Certificate GLEICH Aluminiumwerk-GmbH-Co.KG

Technical Information

Guidelines for the Anodizing of Aluminium
Guidelines for the Hard Anodizing of Aluminium