Z wizytą w wellness spa! Obróbka cieplna aluminium

Firma GLEICH Aluminium jako jeden z niewielu producentów płyt aluminiowych posiada własny dział obróbki cieplnej. Co właściwie dzieje się podczas obróbki cieplnej, dlaczego jest ona konieczna?

Potocznie mówiąc, nasze bloki, które na skutek odlewania posiadają naprężenia wewnętrzne, zostają poddane w pierwszej kolejności programowi wellness – obróbce cieplnej. Powrócą całkowicie odprężone i gotowe do wszechstronnego zastosowania.

A teraz bardziej techniczne i szczegółowe wyjaśnienie:

Obróbka cieplna odgrywa zawsze ważną rolę począwszy od procesów elektrolizy, przez półprodukty takie, jak jak klasyczne blachy, płyty, pręty, aż do wyrobów końcowych jak np. cienkie folie aluminiowe lub również bloki silników.

Celem każdej obróbki cieplnej jest osiągnięcie optymalnego rezultatu przy najmniejszym nakładzie energii. Oprócz wiedzy na temat procesów zmian, które zachodzą w strukturze materiału w zależności od temperatury, ogromne znaczenie ma również wiedza technologiczna. Często obserwuje się, że aluminium poddawane jest obróbce w piecach przeznaczonych dla stali. Pożądane rezultaty lub osiągnięte właściwości są często niewystarczające lub wcale nie są osiągane.

Przy termicznej obróbce aluminium należy uwzględnić, że mamy do czynienia z materiałem, które topi się w stosunkowo niskiej temperaturze i tym samym jest materiałem bardzo wrażliwym. Podczas gdy różnice temperatury w przypadku stali 30-50°C w zależności od zakresu temperatur wydają się być śmieszne, w przypadku stopów aluminium przy odchyleniach temperatury powyżej 10°C może już dojść do znacznych zmian struktury wewnętrznej i pożądane rezultaty mogą zostać nieosiągnięte.

Jak już wspomniano, procesy obróbki cieplnej stopów aluminium odgrywają coraz ważniejszą rolę w całym łańcuchu produkcyjnym aż do wyrobu finalnego.aż do wyrobów finalnego.
 Bloki są często wyżarzane w piecach gazowych o wysuwanym trzonie lub dzwonowych, w których występują zbyt duże wahania temperatur.Sterowanie i wynikające z tego wyrównanie temperatur (ogrzewanie i krzywe chłodzenia) odbywają się powoli. Duże wahania temperatury w pieca gazowego i tym samym również w samym bloku aluminiowych stanowią nieuchronnie negatywny skutek. Naprężenia wewnętrzne, których nie da się kontrolować, i nieregularne właściwości wytrzymałościowe mają negatywne oddziaływanie na późniejsze procesy obróbki aż do produktu końcowego.

Z całą pewnością unikatowe systemy do obróbki cieplnej w GLEICH Aluminium działą inaczej. Cała instalacja składa się wielu pojedynczych agregatów, które są połączone ze sobą w określonej kolejności programowej. W piecach obróbka cieplna odbywa się poprzez ogrzewanie elektryczne.

Szczególnie ważny proces chłodzenia odbywa się w tzw. piecach-wymiennikach ciepła, w których oprócz precyzyjnej regulacji redukcji temperatur odbywa się przekazanie ciepła z określonymi parametrami z bloku studzonego na kolejny blok, który znajduje się w fazie podgrzewania. Tym samym energia jest używana wydajnie i proekologicznie, poza tym proces odbywa się w sposób ciągły i powtarzalny.

G.AL Aluminium-Blöcke in der Produktionshalle gestapelt
Vollautomatische Wärmebehandlungsanlage von G.AL Aluminium-Walzbarren
Bereitstellung von G.AL Aluminum-Blöcken für die Zuführung zur Wärmebehandlungsanlage
Aluminium-Block auf Bandsäge

Unsere Produktion